Τομείς Δικαίου

Το δικηγορικό γραφείο Michael Chambers& Co. LLC παρέχει εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες. Οι έμπειροι δικηγόροι μας είναι σε θέση να χειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο ακόμη και τα πιο περίπλοκα νομικά ζητήματα.

Παρέχουμε υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς δικαίου:

 • Διαιτησία
 • Τραπεζικά Θέματα
 • Το δίκαιο των συμβάσεων
 • Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιο
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Δικαστηριακά θέματα και διαιτησίες
 • Ακίνητη Ιδιοκτησία
 • Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά Θέματα
 • Κληρονομικό Δίκαιο